Wpłaty na obiady – styczeń

WPŁATY NA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc styczeń wynosi 84 zł.

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 2 – 31 stycznia br.

Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły w dniu:

2 stycznia w godz.: 7.30 – 15.30

lub przez internet w dniach:

1 – 4 stycznia br. na konto nr:

34 1020 5402 0000 0702  0248 7155

Opłata za obiady w styczniu została pomniejszona o wartość obiadu z dnia 1 grudnia 2017 r., którego nie było z powodu awarii.

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Przypominamy, że przez internet wpłacamy całą kwotę za obiady (bez odpisów)

Prosimy rodziców mających możliwość uiszczenia opłaty przez internet

o taki właśnie sposób wpłaty.

                                                                     Dziękujemy