Wpłaty na obiady – wrzesień

 

WPŁATY NA OBIADY  

 

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 80 zł. (16 dni x 5zł.)

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 9 – 30 września br.

 

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 1 – 5 września br. na konto nr:

34 1020 5402 0000 0702  0248 7155

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Informacje dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej można uzyskać pod adresem: http://sp18.zgora.pl/dla-rodzicow/stolowka-szkolna/

 lub w świetlicy szkolnej (tel. nr: 68 455 77 72)

 

                                                                                        Dziękujemy