Wpłaty na obiady – wrzesień

WPŁATY NA OBIADY   

Opłata za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 60 zł.

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 10 – 28 września br.

 

Od września 2018 r. opłaty za obiady będą przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

 

Wpłat można dokonywać w dniach: 1 – 5 września br. na konto nr:

34 1020 5402 0000 0702  0248 7155

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Informacje dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej można uzyskać pod adresem: http://sp18.zgora.pl/docs/stolowka/organizacja_pracy_stolowki.pdf

lub w świetlicy szkolnej (tel. nr: 68 455 77 72)

 

                                                                                        Dziękujemy