Wpłaty na obiady – czerwiec

WPŁATY NA OBIADY

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi 56 zł.

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 4 – 21 czerwca br.

Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w dniu:

29 maja br. w godz.: 7.30 – 15.30

natomiast przez internet wpłat można dokonywać w dniach:

24 – 31 maja br. na konto nr:

34 1020 5402 0000 0702  0248 7155

Odpisy zgłaszane za obiady w czerwcu można będzie odbierać tylko poprzez zwrot odpowiedniej kwoty na konto (nie przenosimy odpisów na obiady wrześniowe)

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.

Przypominamy, że osoby rezygnujące z posiłków muszą złożyć „oświadczenie

o rezygnacji z obiadów”

( http://sp18.zgora.pl/wp-content/uploads/2017/09/rezygnacja_z_obiadow.pdf )

 

Prosimy rodziców mających możliwość uiszczenia opłaty przez internet

o taki właśnie sposób wpłaty.

                                                                     Dziękujemy