Harmonogram zebrań

lp Data Tematyka
1. 24.09.2018

klasy 1-3

25.09.2018

klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • wybór Rad Klasowych,
 • przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym , Klasowym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,
 • zaplanowanie wycieczek klasowych.
2. 26.11.2018

klasy1-3

27.11.2018

klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • omówienie osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno – wychowawczych,
 • omówienie organizacji imprez klasowych (mikołajki, Wigilia, bale karnawałowe).
3. 18.02.2019

klasy 1-3

19.02.2019

klasy 4-8

Spotkania  z wychowawcami w klasach:

 • podsumowanie pracy w I okresie roku szkolnego 2018/2019,
 • sprawy  wychowawcze.
4. 8.04.2019

Klasy1-3

9.04.2019

klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji,
 • poinformowanie o problemach dydaktyczno – wychowawczych,
 • omówienie organizacji wycieczek szkolnych,
 • zapoznanie rodziców z procedurami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem.
5. 27.05.2019

klasy 1-3

28.05.2019

Klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 •  zapoznanie z propozycjami  ocen rocznych i  końcowych uczniów,
 • przypomnienie warunków i trybu poprawy oceny   rocznej, uczniowie mają możliwość poprawienia oceny rocznej  do 11.06.2019 r.,
 • poinformowanie  o możliwości złożenia odwołań od propozycji ocen do nauczyciela uczącego,
 • podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019,
 • podsumowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2018/2019.