Harmonogram zebrań

lp Data Tematyka
1. 14.09.2017

Klasy: 4a,b,c,f,g, i 7b

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– wybór Rad Klasowych,

– przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

– zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem Szkoły,

Szkolnym Programem Profilaktyki, Szkolnym Programem Wychowawczym, Klasowym Programem Wychowawczym,

– zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,

– zaplanowanie wycieczek klasowych.

1a. 18.09.2017

klasy 1-3

19.09.2017

klasy 4-7

Spotkania z wychowawcami w klasach:

– wybór Rad Klasowych,

– przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,

– zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem szkoły,

Szkolnym Programem Profilaktyki, Szkolnym Programem Wychowawczym, Klasowym Programem Wychowawczym,

– zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,

– zaplanowanie wycieczek klasowych.

2. 20.11.2017

klasy 1-3

21.11.2017

klasy 4-7

Spotkania z wychowawcami w klasach:

–          omówienie osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno – wychowawczych,

–          omówienie organizacji imprez klasowych (Mikołajki, Wigilia,

       bale karnawałowe)

3. 15.01.2018

klasy 1-3

16.01.2018

klasy 4-7

Spotkania  z wychowawcami w klasach:

–          poinformowanie o propozycjach ocen półrocznych (kartki z  podpisami rodziców powinny zostać w dokumentacji  wychowawcy klasy ), frekwencji, problemach dydaktyczno-wychowawczych,

–     sprawy  wychowawcze.

4. 9.04.2018

klasy1-3

10.04.2018

klasy 4-7

Spotkania z wychowawcami w klasach:

–          poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji, problemach dydaktyczno – wychowawczych,

 –    omówienie organizacji wycieczek szkolnych, zapoznanie rodziców z procedurami                 i przepisami związanymi z bezpieczeństwem uczniów.

5. 28.05.2018

klasy 1-3

29.05.2018

Klasy 4-7

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 –     zapoznanie z propozycjami  ocen rocznych i  końcowych uczniów

–      przypomnienie warunków i trybu poprawy oceny   rocznej , uczniowie mają             możliwość poprawienia oceny rocznej  do 12.06.2018 r.

–     poinformowanie  o możliwości złożenia odwołań od propozycji ocen do nauczyciela uczącego,

–          podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018,

–          podsumowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018. .