Harmonogram zebrań

Lp. Gata Tematyka
1 14.09.2017
Klasy: 4a,b,c,f,gi 7b
Spotkania z wychowawcami w klasach.
– wybór Rad Klasowych,
– przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
– zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki, Szkolnym Programem Wychowawczym, Klasowym Programem Wychowawczym,
– zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,
– zaplanowanie wycieczek klasowych.
1a 18.09.2017
klasy 1-3
19.09.2017
klasy 4-6
Spotkania z wychowawcami w klasach.
– wybór Rad Klasowych,
-przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
– zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem szkoły,
Szkolnym Programem Profilaktyki, Szkolnym Programem Wychowawczym, Klasowym Programem Wychowawczym,
– zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,
-zaplanowanie wycieczek klasowych.
2 20.11.2017
klasy1-3
21.11.2017
klasy 4-6
Spotkania z wychowawcami w klasach:
– omówienie osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno – wychowawczych,
– omówienie organizacji imprez klasowych (Mikołajki, Wigilia, bale karnawałowe)
3 15.01.2018
klasy 1-3
16.01.2018
klasy 4-6
Spotkania z wychowawcami w klasach:
– poinformowanie o propozycjach ocen półrocznych (kartki z podpisami rodziców powinny zostać w dokumentacji wychowawcy klasy ), frekwencji, problemach dydaktyczno-wychowawczych,
– sprawy wychowawcze.
4 9.04.2018
klasy1-3
10.04.2018
klasy 4-6
Spotkania z wychowawcami w klasach:
– poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji, problemach dydaktyczno – wychowawczych,
– omówienie organizacji wycieczek szkolnych, zapoznanie rodziców z procedurami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem uczniów.
6 28.05.2018
klasy 1-3
29.05.2018
klasy4-6
Spotkania z wychowawcami w klasach:
– zapoznanie z propozycjami ocen rocznych i końcowych uczniów
– przypomnienie warunków i trybu poprawy oceny rocznej, uczniowie mają możliwość poprawienia oceny rocznej do 12.06.2018 r.
– poinformowanie o możliwości złożenia odwołań od propozycji ocen do nauczyciela uczącego,
– podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018,
– podsumowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018