Harmonogram zebrań

lp Data Tematyka
1. 23.09.2019

klasy 1-3

24.09.2019

klasy 4-8

 

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • wybór rad klasowych,
 • przedstawienie wiodących zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • zapoznanie z regulaminem szkoły, Statutem Szkoły,Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym , Klasowym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego
 • zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych,
 • zaplanowanie wycieczek klasowych.
2. 25.11.2019

klasy 1-3

26.11.2019

klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • omówienie osiągnięć uczniów oraz problemów dydaktyczno – wychowawczych,
 • omówienie organizacji imprez klasowych (mikołajki, Wigilia,bale karnawałowe).
3. 17.02.2020

klasy 1-3

18.02.2020

klasy 4-8

Spotkania  z wychowawcami w klasach:

 • podsumowanie pracy w I okresie roku szkolnego 2019/2020
 • sprawy  wychowawcze.
4. 6.04.2020

klasy 1-3

7.04.2020

klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • poinformowanie o ocenach cząstkowych, frekwencji,
 • poinformowanie o problemach dydaktyczno – wychowawczych,
 • omówienie organizacji wycieczek szkolnych,
 • zapoznanie rodziców z procedurami i przepisami związanymi z bezpieczeństwem
5. 2.06.2020

klasy 1-3

3.06.2020

Klasy 4-8

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 • zapoznanie z propozycjami  ocen rocznych i  końcowych uczniów,
 • przypomnienie warunków i trybu poprawy oceny   rocznej
 • poinformowanie  o możliwości złożenia odwołań od propozycji ocen do nauczyciela uczącego;
 • podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020,
 • podsumowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2019/2020.
 •