Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

p. Gabriela Zalewska-Radzik – Przewodnicząca

p. Krzysztof Rogulski – Wiceprzewodniczący

p. Anatol Kałasznikow-  – Skarbnik

p. Sylwia Sobczyńska-Krasowska – Sekretarz

p. Agnieszka Dekiert-Warzecha – Członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

p. Anna Kmito – Przewodnicząca

p. Kamila Olkowska – Zastępca Przewodniczącej

p. Katarzyna Ciesielska  – Sekretarz

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, o możliwości wpłat na konto Rady Rodziców. Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80124068431111000049822221
Kwota 60,00 złotych za dziecko .

Regulaminczytaj

Kontakt
e-mail: radarodzicowsp18@o2.pl