Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Krzysztof Rogulski – przewodniczący

Zbigniew Piskorz – z-ca przewodniczącego

Agnieszka Dekiert-Warzecha – skarbnik

Katarzyna Ciesielska – sekretarz

Marta Dziubałka – członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Alina Wolańska

Agnieszka Kulczyńska

Oliwia Grzelak

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, o możliwości wpłat na konto Rady Rodziców. Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80124068431111000049822221
Kwota 60,00 złotych za dziecko .

Regulaminczytaj

Kontakt
e-mail: radarodzicowsp18@o2.pl