Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

p. Gabriela Zalewska-Radzik – Przewodnicząca

p. Zbigniew Lisek – Wiceprzewodniczący

p. Anna Kropielnicka- Niedużak – Skarbnik

p. Krzysztof Rogulski – Sekretarz

p. Agnieszka Dekiert-Warzecha – Członek

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

p. Roman Jaśniewicz – Przewodniczący

p. Małgorzata Spychała – Wiceprzewodnicząca

p. Sylwia Sobczyńska – Krasowska – Sekretarz

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, o możliwości wpłat na konto Rady Rodziców. Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80124068431111000049822221
Kwota 40,00 złotych za jedno dziecko w szkole, 20,00 zł za drugie dziecko w szkole, 0 zł za kolejne dziecko.

Regulaminczytaj

Kontakt
e-mail: radarodzicowsp18@o2.pl