Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Anatol Kałasznikow

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Rogulski

Skarbnik – Agnieszka Dekiert-Warzecha

Sekretarz – Katarzyna Ciesielska

Członek – Daniel Gawron

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Alina Wolańska

Edyta Juszkiewicz

Grzegorz Piskorz

 

Konto Rady Rodziców

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, o możliwości wpłat na konto Rady Rodziców. Bank Pekao S.A O/Zielona Góra 80124068431111000049822221
Kwota 60,00 złotych za dziecko .

Regulaminczytaj

Kontakt
e-mail: radarodzicowsp18@o2.pl