Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne:

 

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży  –  zobacz