Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne:

  • klasy 1-3 – zobacz
  • klasy 4-8 – zobacz
  • koła zainteresowań dla klas 1-4 w świetlicy szkolnej  – zobacz

 

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Dzieci i Młodzieży  –  zobacz