Informacje

 

Uczniowie  i rodzice klas IV-VIII !

 

W listopadzie i grudniu  2019   roku   na terenie szkoły   odbędzie  się pierwszy etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

 Terminy konkursów szkolnych:

 

Konkurs Przedmiotowy z Historii                             – 2 XII 2019 r –   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii                         –  5 XII 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego    –    3  XII 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                     –   4 XII I2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki                               –  27 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii                             –   26 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego       –   28 XI 2019r –  godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii                           –   25 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego           –    6 XII 2019 r – godz. 8.00

 

 

Podstawowe informacje:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII SP 18.
  2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.
  3. Do 25 października 2019 r uczniowie zgłaszają  nauczycielom uczącym danego przedmiotu  chęć udziału w konkursie.
  4. 8 listopada 2019 roku na stronie szkoły zostaną zamieszczone listy uczestników poszczególnych konkursów.

5.Testy i zadania konkursowe do etapu szkolnego przygotowują  i sprawdzają szkolne komisje konkursowe powołane Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z  2 października 2019 r.

  1. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do Konkursu
    w wyznaczonym dniu, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu.
  2. Do zawodów rejonowych awansują uczniowie, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

8.Wyniki uczniów zostaną podane na stronie internetowej szkoły najpóźniej 3 dnia  po przeprowadzeniu konkursu, natomiast  lista osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłoszona zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim do 11 grudnia 2019r.

  1. Prace konkursowe udostępnia się do wglądu uczestnikom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), na ich indywidualny pisemny wniosek, skierowany do dyrektora szkoły– trzeciego dnia od ogłoszenia wyników (licząc dni robocze), w godzinach od 800 do 1400.

 Udostępnienie pracy odbywa się w szkole w  obecności  dyrektora  szkoły (albo upoważnionych przez niego osób) i trwa do 20 minut.

 Wgląd do pracy konkursowej nie obejmuje możliwości fotografowania lub kopiowania pracy.

  1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie

 

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursów, uprawnień laureatów oraz przykładowe testy z lat poprzednich znajdą Państwo na stronie : http://ko-gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-przedmiotowe/

Zapraszamy zainteresowanych uczniów o zgłaszanie się do nauczycieli przedmiotów.