Innowacje

                                                   

WYKAZ INNOWACJI REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

  1. „Zakodowani” – nauka podstaw programowania
  2. „Angielskie piosenki, które uczą mówić”
  3. „Gry i zabawy matematyczne w świetlicy szkolnej”
  4. „Redagowanie gazetki świetlicowej pt. „Świetlicowe sprawki”
  5. „Uczymy się ratować”
  6. „Wędrówki po regionie”
  7. „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”