Innowacje

                                                    INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W SP-18

 1. Podróże kształcą – Klub Młodego Podróżnika.
 2. Moje miasto, moja mała ojczyzna.
 3. Kulinarne podróże.
 4. Trening asertywności i języka serca – cykl podstawowy.
 5. Jak poradzić sobie w sytuacji stresu egzaminacyjnego.
 6. Polubić matematykę.
 7. Rozwijanie umiejętności matematycznych w oparciu o gry dydaktyczne w klasie II.
 8. Matematyka dla smyka– gry i zabawy logiczne w klasie I.
 9. Eksperymenciaki – czyli aktywni odkrywcy i badacze świata.
 10. Mali światowcy – praca metodą projektów.
 11. Rozwijanie umiejętności matematycznych w oparciu o gry dydaktyczne w klasie III.
 12. Poznajemy swoją szkołę, miasto i okolice.
 13. Planszogranie.
 14. Myślę logicznie, liczę praktycznie.