Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • 1.09.2022 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 1.09.2022– 27.01.2023 -1 okres roku szkolnego
 • 28.01.2023 – 23.06.2023 – 2 okres roku szkolnego
 • 23.06.2023- uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dni ustawowo  wolne od zajęć:

 • 1.11.2022- Wszystkich Świętych
 • 11.11.2022 – Święto Niepodległości
 • 23.12.2022- 30.12.2022 – zimowa przerwa świąteczna
 • 6.01.2023- Święto Trzech Króli
 • 30.01.2023 – 10.02.2023 – ferie zimowe
 • 6.04.2023– 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05.2023-Święto Pracy
 • 3.05.2023- Święto Konstytucji
 • 8.06.2023 – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 14.10.2022 (piątek)
 • 31.10.2022 (poniedziałek)
 • 2.05.2022 (wtorek)
 • 9.06.2023(piątek)
 • 23 .05.2023 – egzamin ósmoklasisty (wtorek)
 • 24.05. 2023 – egzamin ósmoklasisty (środa)
 • 25.05. 2023- egzamin ósmoklasisty (czwartek)

 Zajęcia  opiekuńcze w świetlicy szkolnej  (w czasie przerw świątecznych)

 • 23.12.2022 ( piątek)
 • 27.12.2022 (wtorek)
 • 28.12.2022(środa)
 • 29.12.2022(czwartek)
 • 30.12.2022 (piątek)
 • 6.04.2023 ( czwartek)
 • 7.04.2023 (piątek)
 • 11.04.2023 (wtorek)