Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 2.09.2019 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2.09.2019 – 26.01.2020 -1 okres roku szkolnego
 • 10.02 – 26.06.2020 – 2 okres roku szkolnego
 • 25.06.2020 – uroczyste zakończenie klas VIII
 • 26.06.2020- uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I -VII

Dni ustawowo  wolne od zajęć:

 • 1.11.2019 – Wszystkich Świętych (piątek)
 • 23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna
 • 1.01.2020 – Nowy Rok
 • 27.01.2020 – 9.02.2020 – ferie zimowe
 • 9.04.2020 – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05.2020- Święto Pracy (piątek)
 • 11.06.2020 – Boże Ciało (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 11.10.2019 (piątek)
 • 31.10.2019 ( czwartek)
 • 2.01.2020 (czwartek)
 • 3.01.2020 (piątek)
 • 12.06.2020 (piątek)
 • 21.04. 2020 – egzamin ósmoklasisty (wtorek)
 • 22.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (środa)
 • 23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty (czwartek)

Dodatkowe zajęcia w świetlicy szkolnej  (w czasie przerw świątecznych)

 • 14.10.2019 (poniedziałek )
 • 23.12.2019 ( poniedziałek)
 • 24.12.2019 ( wtorek
 • 27.12.2019 (piątek)
 • 30.12.2019 (poniedziałek)
 • 31.12.2019 (wtorek)
 • 9.04.2020 ( czwartek)
 • 10.04.2020 (piątek)
 • 14.04.2020 (wtorek)