RODO

..: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego :..

..: Rekrutacja do szkoły podstawowej :..

..: Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów :..

..: Klauzula informacyjna – monitoring w szkole :..

..: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku :..

..: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji dotyczącej uczestniczenia dziecka w zajęciach nieobowiązkowych religii/etyki :..

..: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania informacji dotyczącej zdrowia dziecka w celu organizacji wycieczek :..