Samorząd uczniowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest
 Pan Jacek Jatczak.

Jak wiecie zostaliśmy podzieleni na sekcje :

Sekcja pierwsza to „ŁĄCZNOŚĆ”
Ta sekcja zajmuje się działalnością multimedialną, organizuje audycje radiowe oraz koncerty życzeń.

Kolejna sekcja to „KULTURA I SZTUKA”
Ich obowiązki to zapraszanie interesujących osób, organizowanie konkursów i różnego rodzaju imprez.

Następna sekcja to „FINANSE”
Za zadanie mają organizowanie akcji charytatywnych, zakup nagród.

Ostatnią sekcją jest „NAUKA I SPRAWIEDLIWOŚĆ”
Spełniają zadania związane z organizacją pomocy koleżeńskiej, wyłanianiem Samorządu Szkolnego na następny rok szkolny, pomocą w organizacji konkursów przedmiotowych, kontrolowaniem dyżurów.

Powinniście pamiętać, aby przestrzegać postanowień, które podejmujemy razem z nauczycielami.