Wolontariat

„Wolontariat to przede wszystkim naturalny
odruch serca, który przynagla każdego człowieka
do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu.”

Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariatu powstał w naszej szkole w roku 2006. Wolontariuszami są wszyscy uczniowie klas I – VI, nauczyciele i wychowawcy klas. Opiekunem Klubu jest pani od przyrody Dorota Lorczak, a aktywnymi członkami klubu – uczniowie klasy 5e.
Pomysłodawcami działań wolontarystycznych są uczniowie. Od lat uczniowie organizują i przeprowadzają okolicznościowe zbiórki zabawek i żywności przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, liczne akcje pomocowe na korzyść potrzebujących dzieci, akcje na rzecz pokrzywdzonych i bezdomnych zwierząt. W każdym roku wolontariusze prowadzą imprezy okolicznościowe dla uczniów w szkole. Wolontariusze
biorą czynny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcjach ,,Pocztówki za złotówki”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Zbieramy nakrętki” , Sprzątamy groby”………:
Podczas Dni Otwartych Szkoły prezentują swoje osiągnięcia i zachęcają innych do działań.
Zawsze są gotowi do pomocy i otwarci na potrzeby innych.
W każdym roku wolontariusze są laureatami miejskiego konkursu „Ósemeczka” , zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Klub nie mógłby funkcjonować, gdyby nie szkolna młodzież oraz rodzice, którzy w
chwilach potrzeby chętnie okazują serce, dobrą wolę i serdeczność. Za co ogromnie dziękujemy.
Zapraszamy do wspólnych działań!