Wyniki etapów rejonowych

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

JĘZYK POLSKI

DOMINIKA MOSZCZYŃSKA kl. VIIIC

JAN DĄBROWSKI kl. VIII H

HANNA WAŻNA kl. VIIIC

ANNA BŁASZCZYK  kl. VIIIC

 

JĘZYK ANGIELSKI

MARTYNA MICHALAK kl. VIIIG

KAROLINA CHOJNACKA     kl. VIII D

 

JĘZYK NIEMIECKI

MATEUSZ OLCZAK kl. VIII C

 

BIOLOGIA

ANNA BABIUCH kl. VIIIC

SZYMON KAŁUŻNY  kl. VIII A

 

FIZYKA

KONRAD  RADZIK  kl. VIIIC

DANIEL  BURNAGIEL kl. VIIIC

MICHAŁ  GAS kl. VIII G

MICHAŁ  HNATUŚKO kl. VIII C

MATEUSZ OLCZAK kl. VIII  C

 

HISTORIA

MICHAŁ GAS  kl. VIIIG

KONRAD RADZIK  kl. VIIIC

BŁAŻEJ NOGAJCZYK  kl. VIII D

 CEZARY CZANIECKI  kl. VI B

 

MATEMATYKA

HANNA WAŻNA  kl. VIII C

MATEUSZ ŻELASKO  kl. VIII A

MACIEJ UBERNA  kl. VIIIH

FILIP SANOWSKI  kl. VIII D

SZYMON RATAJCZAK   kl. VIII A

MAŁGORZATA RUMIANOWSKA  kl. VIII C

MICHAŁ GAS  kl.VIII G

MATEUSZ OLCZAK   VIII C

BARBARA ŚLIWIŃSKA  kl. VIIIA

 

GEOGRAFIA

MICHAŁ  GAS kl. VIII G