Wyniki etapów rejonowych

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: