Zarządzenie Dyrektora

 

Zarządzenie Nr   13  /2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18

z dnia  2 października 2019r.

 

w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych

oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych

 w roku szkolnym 2019\2020.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z  § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ,  z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041 , 2014 r.poz..1290 oraz z 2017r.. poz..1580),  § 2 ust1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad(DZ. U. z 2017r. poz. 1580)   oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 września 2019 r. NR 311/2019 w sprawie  organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2019/2020 zarządza się, co następuje:

1

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Polskiego w składzie:

Aneta Opala-przewodniczący

Joanna Kaźmierczak- sekretarz

 

Członkowie:

Beata Szymerowska

Beata Legieta

Justyna Zidek

Magdalena Cieślak-Jerszyńska

Agnieszka Opala

Magdalena Wojtyła

Katarzyna Skibińska

Magdalena Stępień

                                                           

2

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Matematyki  w składzie:

 

Dorota Gołąb- przewodniczący

Anna Żurek- sekretarz

 

Członkowie:

Alina Smerda

Jakub Jaskuła

Paulina Drożdż

Małgorzata Runiec

Kamila Szrajber

Jarosław Stankiewicz

Magdalena Białowus

 

3

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Angielskiego w składzie:

 

Magdalena Rudnicka- przewodniczący

Paulina Lipińska-  sekretarz

 

Członkowie:

Kalina Wanat-Śnieg

Katarzyna Stachowska-

                                                                                       Dominik Karczmar                                                                                       

Danuta Dąbek

 

4 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Niemieckiego w składzie:

 

Elwira Miczyńska – przewodniczący

Anna Żytkowicz- sekretarz

 

Członkowie:

Katarzyna Wojciszewska

Karolina Nowak

 

5

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Historii w składzie:

Maria Żuk- przewodniczący

Łukasz Szmidt- sekretarz

 

Członkowie:

Łukasz Kamiński

Łukasz Cyrok

 

6

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Fizyki w składzie:

Ewa Wawszczyk- przewodniczący

Dorota Lorczak- sekretarz

Martyna Dalecka- członek

 

7

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Chemii w składzie:

 

Ewa Pachciarek- przewodniczący

Krzysztof Pyrka-  sekretarz

Jarosława Serba- członek

 

8 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z  Geografii w składzie:

 

Eulalia Szatkowska- przewodniczący

Małgorzata Lepak-Rzyman- sekretarz

Małgorzata Dzielińska- członek

  

9

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Biologii w składzie:

Katarzyna Apenit-Wojciechowicz- przewodniczący

Piotr Fuławka- sekretarz

 

Członkowie:

Beata Liczner-Horniak

Alicja Bielska

 

10  

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

 

Konkurs Przedmiotowy z Historii                             – 2 XII 2019 r –   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii                         –  5 XII 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego    –    3  XII 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki                     –   4 XII I2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki                               –  27 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii                             –   26 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego       –   28 XI 2019r –  godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii                           –   25 XI 2019 r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego           –    6 XII 2019 r – godz. 8.00

 

 

11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.