Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr   18  /2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18

z dnia  2 października 2018r.

w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych

oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych

 w roku szkolnym 2018\2019.

 

Na podstawie § 3 ust. 2 w zw. z  § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej           i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ,  z 2009 r. Nr 126,
poz. 1041 , 2014 r.poz..1290 oraz z 2017r.. poz..1580),  § 2 ust1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad(DZ. U. z 2017r. poz. 1580)   oraz zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 września 2018 r. NR 330/2018 w sprawie  organizacji konkursów o zasięgu wojewódzkim w roku szkolnym 2018/2019 zarządza się, co następuje:

 

§1

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Polskiego w składzie:

 

Katarzyna Skibińska-przewodniczący

Magdalena Stępień- sekretarz

Członkowie:

Beata Szymerowska

Beata Legieta

Justyna Zidek

Magdalena Cieślak-Jerszyńska

Agnieszka Opala

Magdalena Wojtyła

Aneta Opala

Joanna Kaźmierczak

 

§2

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Matematyki  w składzie:

 

Jarosław Stankiewicz- przewodniczący

Kamila Szrajber- sekretarz

 

Członkowie:

Dorota Gołąb

Anna Żurek

Alina Smerda

Jakub Jaskuła

Paulina Dróżdż

Małgorzata Runiec

 

§3

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Angielskiego w składzie:

 

Katarzyna Stachowska- przewodniczący

Kalina Wanat-Śnieg –  sekretarz

 

Członkowie: 

Magdalena Rudnicka

                                                                                         Dominik Karczmar                                                                                       

Danuta Dąbek

Paulina Lipińska

 

§4 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Języka Niemieckiego w składzie:

 

Katarzyna Wojciszewska- przewodniczący

Karolina Nowak- sekretarz

 

Członkowie:

Lidia Holli-Jakuszak

Elwira Miczyńska

 

§5 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Historii w składzie:

 

Łukasz Kamiński- przewodniczący

Łukasz Cyrok- sekretarz

 

Członkowie:

Maria Żuk

Łukasz Szmidt

 

§6 

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Fizyki w składzie:

 

Ewa Wawszczyk- przewodniczący

Dorota Lorczak- sekretarz

Martyna Dalecka- członek

 

§7

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Chemii w składzie:

 

Ewa Pachciarek- przewodniczący

Krzysztof Pyrka- sekretarz

Jarosławaw Serba- członek

 

§8

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z  Geografii w składzie:

 

Eulalia Szatkowska- przewodniczący

Dawid Przyślak- sekretarz

Małgorzata Dzielińska- członek

 

 §9

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową  Konkursu Przedmiotowego

 z Biologii w składzie

 

Alicja Bielska- przewodniczący

Katarzyna Apenit-Wojciechowicz- sekretarz

 

Członkowie:

Beata Liczner-Horniak

Piotr Fuławka

  

§10

Ustala się terminy konkursów szkolnych:

 

Konkurs Przedmiotowy z Historii – 9 XI 2018 r –   godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Geografii –  20 XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego –    21  XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki –   23 XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki –  26 XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Chemii  –   27 XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego   –   28 XI 2018r –  godz. 8.00

Konkurs Przedmiotowy z Biologii  –   29 XI 2018 r – godz. 8.00

Konkurs  Przedmiotowy z Języka Polskiego  –    30 XI 2018 r – godz. 8.00

 

§11

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.